Onze vereniging hanteert een opzegtermijn van 2 maanden. Deze opzegtermijn zal dan de 1e van de volgende maand ingaan. Dus bijv. mocht een lid opzeggen op 15 april zal het lid de maanden mei en juni nog moeten betalen.

Opzeggen dient te geschieden bij het secretariaat:
Kees Moezelaar
Karel Doormanstraat 16
8061 JR Hasselt

   
  

   
© Allotria BC